Regulamin

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie pod wskazanym wyżej adresem internetowym, prowadzonym przez BLITZ Michał Celewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul Lipcowej 24, NIP PL 957-066-46-12

§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Sprzedawca postara się spełnić to żądanie, jednakże zastrzega sobie prawo do ewentualnego wystawienia faktury zamiast paragonu bez podania przyczyny.

4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności z góry lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

5. Niektóre oferowane Towary wymagają specjalnych zezwoleń na posiadanie i zakup (np. broń, amunicja). Składając zamówienie Klient oświadcza, że jest uprawniony do zakupu danego rodzaju Towaru na podstawie odpowiednich zezwoleń, wymaganych przepisami prawa. Klient jest zobowiązany posiadać i okazać (a także – jeśli przepisy tego wymagają – oddać) Sprzedawcy wszelkie wymagane dokumenty w oryginale najpóźniej w chwili odbioru towaru. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca ma prawo zażądać podania numerów seryjnych i nazw organów wydających dokumenty, a także przesłania kopii dokumentów mailem lub faksem. Jeśli Sprzedawcy nie uda się uzyskać żądanych informacji lub nabierze on podejrzeń co do ich autentyczności, ma on prawo do anulowania zamówienia.

6. Zamówienie towarów wymagających zezwoleń na ich posiadanie i zakup odbywa się na zasadzie rezerwacji. Po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu o zakupie w/w towarów skontaktuje się on mailowo potwierdzając zamówienie wraz z pytaniem o termin odbioru, jeśli Klient takowego nie poda w formularzu zamówień.

§ 3 Dostawa Towaru

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu

2. Towar zwykle wysyłany jest w ciągu 1-3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Koszt dostawy przy wybraniu opcji za pobraniem wynosi 20zł, płatne z góry 15zł

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich ( DPD, INPOST ) Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

5. Przy odbiorze Towaru od kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny a następnie poinformować Sprzedawcę. Klient ma także prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

6. W przypadku niektórych Towarów (np. broń, amunicja) jedyną dostępną formą transportu jest odbiór osobisty – tzn. Towary takie zostaną przygotowanie dla Klienta i będą czekały na odbiór w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną, gdy towar będzie gotowy do odbioru.

§ 4 Płatności

1. W przypadku Towarów wysyłanych do Klienta płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub z góry przelewem na konto bankowe Sprzedawcy BLITZ Michał Celewicz 57 1140 2004 0000 3102 7532 5834

2. W przypadku Towarów odbieranych osobiście w siedzibie Sprzedawcy płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze lub kartą płatniczą przy odbiorze lub z góry przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 5 Odstąpienie od Umowy

1. W sprawie zwrotu prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@rusznikarnia.eu

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu, w stanie identycznym z otrzymanym oraz dowodem zakupu ( PARAGON , FAKTURA )
5. Sprzedawca ma prawo do odesłania towaru w momencie niezastosowania się do §5 punkt 3 na koszt kupującego

6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 w/w Ustawy.

7. Koszt transportu Towaru ponosi Klient.

Regulamin licytacji broni:

Do licytacji broni można przystąpić po rejestracji w sklepie: ZAREJESTRUJ

Do licytacji broni można przystąpić będąc zalogowanym w sklepie: ZALOGUJ

Po wygranej licytacji prosimy o kontakt w ciągu 24h w celu ustalenia szczegółów odbioru wygranej broni.

Każda broń wystawiona na Licytacji jest przez nas sprawdzona pod względem technicznym (ustawienia celowników / lunet pozostawiamy kupującym).

W przypadku braku kontaktu w ciągu 24h od wygrania aukcji pierwszeństwo zakupu ma kolejna osoba z listy licytujących.

Na broń używaną udzielamy 3-miesięcznej gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie jej prawidłowe działanie pod względem technicznym.

W przypadku broni w kalibrze .22LR uprzedzamy, że nie zawsze każdy model pracuje na każdej amunicji – czasami trzeba używać takiej z którą broń działa prawidłowo – jest to normalna rzecz i występuje również w przypadku broni fabrycznie nowej.